mittelyoung

dai 24 di Jugn ai 27 di Jugn

Ce significhial vuê dî Mitteleurope? Cemût podìno imagjinâle tal nestri presint e tal avignî prossim? MittelYoung 2021 si configure tant che event fat dai e pai zovins sot dai 30 agns. Un barcon par une gjenerazion infondade intun secul gnûf e viert, di scrivi di plante fûr.

Comunicazione

MittelYoung 2021 (dai 24 ai 27 di Jugn) si presente tant che un event fat dai e pai zovins sot dai 30 agns, un barcon par une gjenerazion infondade intun secul gnûf e viert. Ce vuelial dî vuê fevelâ di Mitteleurope? Cemût le pensìno tal nestri presint globalizât e tal avignî prossim? Il festival si struture a partî di une open call par spetacui talians, sielzûts di une direzion artistiche sot dai 30 agns che, tacant des propuestis rivadis, e selezionarà 9 titui (3 pal  teatri, 3 pe musiche, 3 pe danze) di programâ tra i 24 e i 27 di Jugn dal 2021 a Cividât. Dopo, i curadôrs e lis curadoris a sielzaran, tra i 9 spetacui programâts a Jugn, fin a 3 titui di tornâ a rapresentâ tal MittelFest Eredi /Erêts (dai 27 di Avost fin ai 5 di Setembar). MittelYoung si propon tant che moment di scolte e di partecipazion, dulà che une gjenerazion, che e je obleade a confrontâsi cun cambiaments grancj e impuartants, e rive a cjatâ vôs e dulà che e pues spieglâsi.

Open call