Gledališče Glasba Ples

Cividale del Friuli | 27 agosto → 5 settembre

Mittelfest

od 27/8 do 5/9

Vse oddaje

V obdobju od 27. avgusta do 5. septembra 2021 bomo z Mittelfestom znova potrdili svoje multidisciplinarno – gledališko, glasbeno in plesno – ter predvsem mednarodno poslanstvo stičišča italijanskih in balkanskih izkušenj, s čimer Čedad postaja zbirališče misli, vizij in pogledov. V tridesetih letih od prvega festivala je Mittelfest še vedno kraj srečevanja med umetniki in občinstvom, stalnega dialoga med različnimi duhovi, ki sobivajo na ozemlju srednje Evrope. Kaj pa pomeni Srednja Evropa danes? To je vprašanje, ki ga obravnavamo v letošnji tematiki: »Eredi« (dediči/dedinje). Vsak posameznik je prej ali slej poklican, da se sooči z zapuščino časa in nabranimi izkušnjami. Kaj namerava storiti s tem? Kolikšen del svoje osebne zapuščine želimo obdržati in prenesti naprej?

“Status dedičev nam torej neizogibno pripada ves čas: Če se sprašujemo o pomenu tega statusa, ga skušamo usmeriti v vsakodnevno delovanje izhajajoč iz danih pogojev. Tako osmišljamo svoja dejanja. Nenehno smo skrbniki in skrbnice nečesa, kar smo prejeli in še dandanes prejemamo. Kaj pa nam je storiti s temi dediščinami? Kakšne bodo naše odločitve? Jih zavrnemo ali predamo naprej? Jih bomo izboljšali ali poslabšali? Bomo vzeli kaj novega ali se jim odpovedati? V kolikšni meri nam področje delovanja zaznamuje svoboščine in odgovornosti? Pri Mittelfestu se bomo v letu 2021 spoprijeli s temi vprašanji in se soočili z vrsto obletnic, od katerih nas bo vsaka spodbudila k premišljanju raznolikosti vsega, kar smo prejeli.” 

Giacomo Pedini, Umetniški Vodja