Razkrita je tema izdaje 2023. Na poti je tudi Mittelbabel, arhiv in zgodovinski spomin na 30 let Mittelfest. Novi koraki proti in z GO!2025

Neizogibno: to je tema izdaje mittelfest 2023, ki jo je izbral umetniški vodja Giacomo Pedini, beseda, ki prikliče neugasljivo nasprotje med usodo in možnostjo izbire, med nespremenljivostjo in svobodno voljo. »Naš čas, če pogledamo nazaj, se razteza linearno in zanesljivo, kot nit, ki so jo tkale latinske usode ali germanske Norne, skrivnostne vrtače zapletenih človeških dogodkov. Vsako dejstvo se razkrije kot neizogiben trenutek ene same in dolge zgodovine.
Ali torej pomeni, da odločitve, ki jih sprejemamo, niso izbire, ker jih določa že dana usoda?«

Mittelfest #inevitabile vas pričakuje od 21. do 30. julija 2023.


Namesto tega je projekt Mittelbabel, ki ga je danes predstavil njegov ustvarjalec in kustos Roberto Canziani, potovanje v preteklost mittelfest.
Mittelbabel je arhiv in zgodovinski spomin na mittelfest, digitalno platformo, ki jo je ustvaril studio Zeranta in bo vsakomur omogočil vpogled v vsa gradiva iz 30 let mittelfest. Projekt je že v razvoju in se bo v prihodnjih letih nenehno dopolnjeval.

Poleg tega se bliža tretja izdaja mednarodnega festivala Under30 mittelyoung. Po sprejemu v Gorici leta 2022 bo mittelyoung leta 2023 prvi festivalski dan gostoval v SNG Nova Gorica.


Objavljen je tudi datum odprtja mednarodnega odprtega razpisa za mittelyoung 2023: 15. december 2022.


Mittelyoung #inevitabile od 18. do 21. maja 2023.

Leta 2023 je bila potrjena tudi tesna sinergija s Cividale del Friuli in z ozemljem, od občine do sistema občinskih muzejev, z Nacionalnim arheološkim muzejem, z župnijo Santa Maria Assunta in Krščanskim muzejem, s Paolom Diakon, s Somsi in s Curtilom iz Firmine.

Vse podrobnosti o novicah najdete tukaj.