Miercus 15 Novembar la Conference Stampe di Mittelfest

Al sarà disvelât il gnûf tema par l’edizion 2024 di Mittelfest e Mittelyoung. Scuvierzilu cun nô in ta direte streaming.

Miercus 15 Novembar as 11.00 in tai gnestris canai Facebook e YouTube: