CIRCUS HISTORY/CIRKUS ISTORIJA

BITEF e JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE, (Serbia)ideazione, regia, coreografia, costumi di Sonja Vukićević con Branislav Lečić, Goran Šušljik, Anita Mančić, Tamara Vučković, Miloš Vlalukin, Mira Durdević, Hristina Popović Mijin, Marko Ilić danzatori Ana Stamenović, Marija Grbić, Tijana Krsmanović